Bliv Guldgraver

Ansøgning om at være Guldgraver i Guldminen

Beskrivelse / baggrund

Som ”Guldgraver” vil du få plads til dit projekt / virksomhed og adgang til en række af de genbrugsmaterialer, der kommer ind på genbrugsstationen. Guldminen er blevet etableret i løbet af efteråret 2015 og vil fortsætte til efteråret 2018 hvorefter den bliver permanent lukket ned. Bygningen er 500 m2 med værksted, kontorpladser, workshoplokale samt te-køkken og toiletter.

Tilbud og forudsætninger

At være Guldgraver indebærer at man først og fremmest arbejder med genbrug og cirkulær økonomi. Det kan både være i form af fysiske produkter eller services. Det er et krav, at man er en registreret virksomhed, forening, organisation eller lign. Det kræves desuden, at man er villig til at engagere sig i projektet og understøtte Københavns Kommunes arbejde med, hvordan der fremover kan arbejdes med genbrug og cirkulær økonomi i kommunen og hvordan fremtidens genbrugscentre skal indrettes for at understøtte dette. Det forventes at man som guldgraver kan og vil deltage i planlægningsmøder, byggeworkshops og arrangementer. De vil hovedsageligt ligge i hverdagene inden for normal arbejdstid. Det forventes desuden at man løbende deltager i midtvejsjusteringer og evalueringer. I driftsperioden skal man i samarbejde med de andre guldgravere deltage i at indhente materiel fra genbrugsstationen og bidrage til den fortsatte udvikling af systemer der gør, at dette kan foregå på den bedst mulige måde. Det er muligt at tilgå containere på genbrugsstationen, i hverdage mellem kl 10.30 – 12.30.

Økonomi

Som Guldgraver er du forpligtet til at generere viden til Københavns Kommune samt bidrage til den løbende drift og vedligeholdelse af Guldminen. Københavns Kommune stiller hallen, vand, strøm og internet til rådighed i perioden. Alle andre udgifter dækkes af Guldgraverne selv. Eksempelvis værktøj, maskiner, kommunikation og drift af eget projekt / egen virksomhed. Københavns Kommune står desuden for samarbejdet med Amager Ressourcecenter, der driver Vasbygade Genbrugsstation.

Udvælgelsesprocessen

5.3 klokken 20: Deadline for ansøgning
6.3 – 13.3: Udvælgelse af Guldgravere
14.3 – 16.3: Svar på ansøgning
19.3 kl 10.30 – 15.00: Fælles opstart i Guldminen
Send din ansøgning til Kristoffer Carr-Saunders på jh69@tmf.kk.dk

Udvælgelse af Guldgravere

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at udvælge hvem der skal være Guldgraver i Guldminen. Der vil i den forbindelse især lægge vægt på bredde og dynamik i sammensætningen af Guldgravere, projektets innovationshøjde og potentiale for at skabe øget genbrug samt ansøgernes aktivitetsniveau dvs. hvor mange man vil bruge og opholde sig i Guldminen. Københavns Kommune ser, at der pt. er plads til cirka 3 – 8 nye Guldgravere alt efter projekternes behov og størrelse. Det kan betyde, at der bliver oprettet en venteliste. Der vil blive indgået en aftale mellem Københavns Kommune og Guldgraverne, der regulerer de nærmere betingelser for samarbejdet.

Kontakt

For yderligere info kontakt Kristoffer Carr-Saunders på jh69@tmf.kk.dk

Ansøgning til at blive Guldgraver i Guldminen.

GENEREL INFO

 1. Projekttitel / virksomhedsnavn
 2. Kontaktinfo:
  Navn
  Titel
  Mail
  Mobil
 3. Hvor mange personer er der i projektet / virksomheden som skal være Guldgravere?
  Navn på alle personer:

 4. BESKRIVELSE AF PROJEKT / VIRKSOMHED

 5. Kort beskrivelse af projekt/virksomhedens aktiviteter, historik og målgruppe/kunder:
 6. Beskriv hvordan I arbejder med genbrug?:
 7. Beskriv hvordan I har tænkt jer at benytte / bytte / sælge / afsætte jeres produkter
 8. Har I gjort jer overvejelser om jeres produkt efter endt brug, kan genbruges / genanvendes på ny? Hvis ja, hvilke?

 9. BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

 10. Beskriv hvad I vil foretage jer i Guldminen
 11. Hvordan vil det gavne jeres projekt / virksomhed at flytte ind i Guldminen?
 12. Beskriv hvor ofte I vil bruge stedet (dagligt, om aftenen, i weekenden, fuld tid)

 13. BEHOV

 14. Har I hovedsagligt brug for
  a. Værkstedsplads
  b. Kontorplads
  c. Workshoplokale
 15. Hvilke typer materialer er I interesserede i at bruge fra genbrugsstationen (jern og metal, paller, dæk, hård plast, mursten, tegl og gasbeton, beton og havefliser, sanitet, gips og vinduer).
 16. Hvilke typer materialer udover de nævnte kunne I umiddelbart se en værdi i, at få adgang til eller få indsamlet via genbrugsstationen?
 17. Kræver jeres aktivitet specielle arbejdsforhold? Eks udsugning. Hvis ja, beskriv hvilke.
 18. Kræver jeres aktivitet plads til specielle værktøjer og lager? Hvis ja, hvad og hvor meget plads.