Om Guldminen

Guldminen er et laboratorium for udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere det, der bliver afleveret på Vasbygade Genbrugsstation. Igennem forskellige projekter arbejder vi på at udvide, inspirere og nytænke måder at genbruge ressourcer for derigennem at øge produkter og effekters levetid. Ved at sortere/aflevere dit affald på Vasbygade Genbrugsstation, kan dit affald indgå i Guldminens arbejde for direkte anvendelse og nytænkning af ressourcerne.

Størstedelen af det, vi i dag afleverer på genbrugspladserne, bliver genanvendt til nye materialer. Når Guldminen undersøger materialernes potentiale, er det for at skabe mulighed for direkte genbrug som et alternativ til en tung genanvendelses proces.

Dagligt huser Guldminen en række ”Guldgraverinitiativer” som er dedikeret til en gradvis omstilling af vores lineære ressource anvendelse – producer, køb og smid væk -, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne og råstofferne indgår i værdikæden igen og igen.

Guldminen er et eksperiment startet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Enheden for Bæredygtighed i Københavns Kommune og er et samarbejde med Guldgraverinitiativerne samt Amager Ressourcecenter, der driver byens genbrugspladser.

I Guldminen genereres vigtige erfaringer og viden om hvilke genbrugsprodukter, der kan skabes ud af materialerne. Desuden bidrager det til, at vi kan indrette og drifte genbrugspladser i fremtiden på måder der gør, at vi får mere innovation i udnyttelse af ressourcerne.

Guldminen åbnede i 2015 og lukker i slutningen af 2018.