Om Guldminen

Et eksperimentarium for cirkulær økonomi i København

Et genbrugseksperiment

Guldminen er et laboratorium, for udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere udvalgte genbrugsmaterialer. Igennem forskellige projekter arbejder vi på at udvide, inspirere og nytænke måder at genbruge ressourcer. Ved at sortere/aflevere dit affald på Vasbygade Genbrugsstation, kan dit affald indgå i Guldminens arbejde for direkte anvendelse og nytænkning af ressourcerne.

Største delen af det, vi i dag afleverer på genbrugspladserne, bliver genanvendt til nye materialer. Når Guldminen undersøger materialernes potentiale, er det for at skabe mulighed for direkte genbrug som et alternativ til en tung genanvendelses proces.

Dagligt huser Guldminen 12 ”Guldgraverinitiativer” som er dedikeret til en gradvis omstilling af vores lineære ressource anvendelse – producer, køb og smid væk -, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne og råstofferne indgår i værdikæden igen og igen.

Guldminen er et eksperiment startet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Enheden for Bæredygtighed i Københavns Kommune og er et samarbejde med de 12 Guldgraverinitiativer samt Amager Ressource Center der driver byens genbrugspladser.

Sammen høster de vigtige erfaringer om hvilke genbrugsprodukter, de kan skabe ud af materialerne, og hvordan vi kan indrette og drifte genbrugspladser i fremtiden, så der bliver mulighed for mere genbrug og innovativ udnyttelse af ressourcerne. Det er et eksperiment og vi forventer, at det vil føre til at der opstår erkendelser undervejs, som vi ikke er i stand til at forestille os på nuværende tidspunkt. Projektet kører frem til december 2018.

KONTAKT

Samarbejd med Guldminen

PLACERING

Vasbygade 26
2450, København sv

SKRIV TIL OS

Kathrine Overgaard Rasmussen (projektleder)
E32H@tmf.kk.dk

KONTAKT GULDMINEN

Hvis du er interesseret i at samarbejde med ét eller flere af projekterne i Guldminen, kan du kontakte os igennem denne formular.

Send Message